Školné

Aktuální výše školného je 3.000,- Kč na měsíc, včetně prázdnin (tedy 36.000,-Kč ročně). Každé další dítě z rodiny platí polovinu, tedy 1.500,-Kč měsíčně.

Školné zahrnuje veškeré náklady na učebnice, pomůcky, materiál, cestovné, vstupné, náklady na externí lektory a možnost využívat družinu.

Cena nezahrnuje stravné.


Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek