Proč svobodná škola

Věříme, že dítě je člověk.

Věříme, že svět je úžasné místo k žití.

Věříme, že každý má právo žít svůj život a rozhodovat o něm. Každý může objevovat, kým doopravdy je. Každý může být šťastný.

Věříme, že člověk má vrozenou silnou vnitřní motivaci a touhu se učit, hledat a rozvíjet svůj potenciál, objevovat svět a sociální vazby.

Věříme, že osobní zodpovědnost se vytváří tehdy, když se může člověk svobodně rozhodovat, svobodně konat a nést následky svých rozhodnutí a svého konání.

Věříme v autentické žití a v autentické vztahy.

Právě svobodná škola vytváří bezpečný prostor, kde se může toto vše odehrávat…

Svobodná třída Vohančice je třídou pod Základní školou ZaHRAda v Tišnově.  Její zřizovatel Hnízdo-spolek pro komunitní vzdělávání rozhodl o rozšíření nabídky alternativ ve vzdělávání v regionu o samostatnou třídu a následně školu, která bude fungovat na základě principů sebeřízeného vzdělávání.  Jedná se tedy o školu zapsanou pod MŠMT.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek