Naše inspirace

Při utváření naší školy se inspirujeme mimo jiné svobodnými demokratickými školami typu Sudbury Valley School (dále zkratkou SVS). První SVS funguje již 50 let a po světě úspěšně fungují desítky dalších škol založených na stejných principech.

Jsme zapojení do čerstvě vznikající Asociace svobodných a demokratických škol. Významnou inspirací jsou pro nás průkopníci českého svobodného vzdělávání, školy Donum Felix, Ježek bez klece a Liberecká Sudbury škola. Tyto školy fungují již čtvrtým rokem a jejich cesta a zkušenosti jsou pro nás nenahraditelným zdrojem doporučení, nápadů a podpory. Ve spojení jsme i se školami, které vznikají nově a teprve se rozjíždějí jako my..

Pokud se chcete dozvědět více o svobodných demokratických školách i přístupu ke vzdělávání, který inspiruje nás, přikládáme pár odkazů na zajímavé články, rozhovory, videa:

Sudbury školy: dokument (s českými titulky) – téměř tříhodinový dokument, který natočili zakladatelé jedné z německých Sudbury škol, kteří se vydali do několika takových škol po celém světě, kde provedli vyčerpávající rozhovory jak se zaměstnanci tak i se studenty.

Summerhill – rodinný film – skutečný příběh z nejstarší demokratické školy na světě

Rozhovor se zahladatelem školy Donum Felix

Spoustu dalších informací k tématu najdete také na těchto stránkách:

Svobodné vzdělávání je klíčem ke všemu


Sudbury Valley School

Sudbury Valley School byla založena v roce 1968 ve státě Massachusetts, USA. Dnes zaměstnává deset dospělých a navštěvuje ji zhruba 200 studentů ve věku 4 – 19 let. Ti mají po celý den svobodu dělat si, co chtějí. Neexistují zde žádné osnovy ani hodnocení. Studenti mají volně k dispozici počítače, knihy, nejrůznější hračky a hry, vybavenou kuchyni, místnost na obrábění dřeva, uměleckou, hudební místnost, hřiště, venkovní prostory atd.

Nejdůležitějším zdrojem učení jsou pro většinu studentů ostatní studenti disponující rozmanitými zájmy a schopnostmi. Studenti jsou díky volnému pohybu neustále vystaveni aktivitám a myšlenkám ostatních. Hry ve věkově smíšeném kolektivu poskytují mladším dětem nepřetržité příležitosti učit se od starších dětí. Zároveň ti, co něco učí jiné, si své dovednosti a znalosti upevňují.

Všichni studenti a zaměstnanci jsou členy Školní rady (sněmu) a každý má rovnocenný hlas. Školní rada najímá a propouští členy personálu, zřizuje výbory, které dohlížejí na každodenní chod školy, rozhoduje o školních nákupech a vytváří všechna pravidla, jejichž cílem je ochránit školu a příležitosti studentů následovat své vlastní zájmy bez narušování ze strany ostatních.

Když je student nebo člen personálu obviněn z porušení některého z pravidel, musí se obžalovaný i žalobce dostavit před Soudní komisi, která rozhodne o vině, či nevině a v prvním případě vynese přiměřený rozsudek. Členové komise se pravidelně mění, ale vždy v ní zasedá několik studentů, kteří reprezentují celou věkovou strukturu, a jeden zaměstnanec.

Všichni zaměstnanci mají jednoletou smlouvu, jež musí být každý rok obnovena tajným hlasováním. Jelikož studenti v počtu převyšují dospělé poměrem 20:1, personál, jenž tento proces přežije a je každým rokem znovuzvolen, je patrně nepochybně složen ze studenty nejvíce obdivovaných lidí. Jsou to lidé milí, morální, kompetentní a významně a pozitivně pomáhající školnímu prostředí. Představují dospělé, které se studenti snaží nějakým způsobem napodobovat.

Zaměstnanci sami sebe nepovažují za učitele, jsou to dospělí členové komunity – odpovídají na otázky a prezentují své myšlenky a názory v kontextu reálné diskuse; nikoho se nesnaží motivovat k učení.

SVS není v žádném ohledu škola výběrová. Její absolventi se dnes nachází v celém spektru kariér. Stali se z nich kvalifikovaní řemeslníci, podnikatelé, umělci, muzikanti, vědci, sociální pracovníci, sestřičky, doktoři a tak dále. Studenti, jež se rozhodli pro další vzdělání (80% absolventů SVS má VŠ vzdělání), neměli prakticky žádný problém se na univerzity dostat, včetně těch vysoce výběrových, a také na nich bez problémů studovat. Mnoho ostatních se stalo úspěšnými bez vysoké školy.

SVS se snaží propagovat a šířit tento model vzdělávání a proto vydávají spoustu knih, CD a jiného materiálu, který může inspirovat další a pomoci jim v nelehkých začátcích. Také je běžné, že absolventi SVS školy pomáhají jako dobrovolníci při zakládání škol nových.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek