Co mohou děti získat?

Úspěšnost naší školy neměříme pomocí množství získaných vědomostí. Důležitý je pro nás rozvoj kompetencí a schopností, které pomohou dětem realizovat svůj potenciál, žít spokojený a naplněný život a stát se plnohodnotným a užitečným členem naší společnosti.

Žitím svobodné školy mohou děti získat:

• důvěru
• sebedůvěru
• schopnost řídit směřování ve svém životě
• zodpovědnost
• schopnost se soustředit
• samostatnost
• respekt vůči sobě i ostatním
• schopnost vytyčit si cíl, jít za ním a dosáhnout jej, schopnost jeho přehodnocení při neúspěchu, schopnost sebrat se a začít znovu
• citový vztah k přírodě, ke krajině, k prostředí
• vědomí, že chyba je přirozená součást učení
• vnitřní pocit štěstí a smysluplnosti

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek