Jak vypadá den ve škole

psáno ke konci listopadu prvního roku vlastní rukou

Ráno se postupně scházíme od 8:00 do 9:30 podle svých potřeb (tedy alespoň někteří, upřímně, moje potřeba by spadala spíše k tomu pozdějšímu času, ale někdo otevřít školu musí…). V tomto čase se rozhlížíme, roztápíme, rozlétáváme, ladíme, usedáme…

Kolem 9:45 se potkáváme v rychlém infokruhu, kde si sdělíme aktuality a plány dne. Někdy se stává, že je svolán krizový kruh nebo řešící kruh, ty bývají časově náročnější. Těším se také na (plkací)/sdílecí kruh, to si ale musím počkat, až nás bude ve škole více povídání chtivých.

Dopolední blok mezi desátou a dvanáctou hodinou někteří trávíme sami se sebou, jiní ve skupinách, někteří chrlí nápady, jiní využívají nabídky ostatních. Někdy se sejdeme všichni v jeden čas v jedné činnosti, jindy si zalezeme každý do svého kouta. Někdy je ve škole úplné ticho jindy zase neskutečný blázinec. Někdy hodně filozofujeme, jindy tvoříme, některé dny hrajeme na telefonu, jindy řádíme. A co mě nepřestává bavit, je skutečnost, že události probíhají úplně jinak, než jsem si ráno představovala. Čas, souslednost a plány se ztrácí v aktuální přítomnosti.

Mezi dvanáctou a jednou hodinou obědváme, kdo má zájem, odpočívá. Třeba při společné četbě.

Dopolední čas tak někdy téměř nepostřehnutelně přechází v odpolední blok mezi jednou a třetí hodinou. Máme třeba celý den na psaní knih nebo spaní pod jabloní. A opět neplatí žádný předpoklad (vyplývající samozřejmě z bohaté zkušenosti nás dospělých), žádná předtucha nebo “zbožné” přání, divoká dopoledne přechází v ještě živelnější odpoledne (i když bychom přeci měli být dostatečně vyřádění) a po unuděném dopoledni nepřichází žádný nápad, žádná aktivita (to je divné, vždyť jsme se nudili už včera). A naopak.

Některé dny střídáme prostředí – jezdíme plavat, čteme v knihovně, zajdeme na hřiště. V rámci týdne máme také již některé pravidelné aktivity – v úterý rozhodujeme na sněmu, ve čtvrtek máme možnost vyřešit konflikty se smírčí komisí, v pátek si vaříme oběd. Občas vyrážíme na celodenní výpravy jak do divočiny tak za kulturou nebo vědou, někdy za námi do školy přijíždí host se svým životem…

Každopádně končíme v 15:30…(končíme???)

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek